V úterý 17. června jsme pro vás v uničovském kině uspořádali besedu a diskuzi na téma Participativní rozpočet. Účastníci akce se dozvěděli, co je podstatou tohoto typu rozpočtu a jak s ním souvisí nutnost transparentnosti a veřejnosti, kterou v Uničově prosazujeme.

Ekonomka doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D, koordinátorka občanského hnutí Alternativa Zdola, vysvětlila princip participativního rozpočtu a jeho hlavní výhody. Participativní rozpočet není novinkou, brazilské město Porto Alegre zahájilo princip participace již v roce 1989. To, že se osvědčil, dokazuje jeho popularita po celém světě, i u našich sousedů. V České republice je první vlaštovkou participativního rozpočtu městská část Praha 10. 

Co je tedy participativní rozpočet? Participativní rozpočtování je demokratický proces, ve kterém obyvatelé přímo rozhodují o použití části veřejného rozpočtu. Zapojují se tak také do rozhodování o prioritách a výběru nových investic paralelně a provázaně s rozpočtovacím procesem prováděným prostřednictvím struktur zastupitelské demokracie.  

Mgr. Tomáš Tožička, odborník na rozvojové projekty a lokální ekonomiku upozornil na to, že participace neznamená přenesení kompetencí, nebo odpovědnosti na občany. Při správné aplikaci je podle něj nástrojem, který umožňuje občanům rozhodnout a prosadit, co má pro ně vedení města realizovat. 

Mgr. Radomir Sztwiertnia z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci pak uvedl příklady participace ze sousedního Polsku, popsal, jaké zkušenosti s účastnickým rozpočtem mají a čím se můžeme inspirovat. 

Kandidátka na starostku Uničova, ekonomka Ing. Markéta Zahradníčková shrnula důvody, proč se ČSSD v Uničově pro podporu participace rozhodla. „Jsem přesvědčená o tom, že větší zapojení občanů a možnost ovlivnit řízení města i jinak, než jen účastí ve volbách, je budoucností komunální politiky. Dalším důvodem podpory je také nutnost transparentnosti a veřejnosti, která s participací úzce souvisí. „Navazujeme tím např. na rozšíření úředních hodin, které jsme prosadili ještě z opozičních lavic, či na zadávání zakázek s využitím elektronických aukcí. Aktuálně jsme rozpracovali směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu nad rámec zákona. Nastavení pevných pravidel je základním stavebním kamenem pro zveřejnění údajů a smluv, jejichž soulad pak každý občan může posoudit.“, vysvětluje.   

Odpovídali jsme také na dotazy občanů. Zajímalo vás, jaké výhody participativní rozpočet městu Uničov přinese a jak by v praxi právě v našem městě fungoval. Všechny odpovědi najdete na našem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/unicovmestopodlevasichpredstav