O besedě na téma Participativní rozpočet napsali ve Zpravodaji Alternativy zdola, která se snaží zvýšit účast občanů na politickém i ekonomickém životě. 
Jak sami hosté besedu hodnotili? O tom si můžete přečíst na str. 10 v rubrice Akce minulé.