V průběhu prázdnin jste se mohli zapojit do programových diskuzí ČSSD a podílet se tak na sestavování Volebního programu pro lepší Uničov. Programové diskuze probíhaly na témata napříč naším programem, od diskuze o participativním rozpočtu a ekonomice města, přes klíčová témata týkající se bezpečnosti města a jeho občanů, až po otázku udržitelného rozvoje zahrnující debatu o podpoře zaměstnanosti, ale také nakládání s odpady a vztah města k životnímu prostředí. Mohli jste se zde setkat jak s našimi kandidáty, tak s osobnostmi, jako je ekonomka Ilona Švihlíková, která se věnuje problematice participativních rozpočtů, nebo s Romanem Váňou, poslancem a předsedou Výboru pro bezpečnost Poslanecké Sněmovny PČR, či s okresní starostkou hasičů, Vlastimilou Švubovou.
Podněty jste mohli také vkládat přes mapovou aplikaci na našem webu volbaprounicov.cz, který přes prázdniny sloužil právě programové diskuzi. Za všechny návrhy a podněty děkujeme! Přišlo jich něco přes 8 desítek, podněty se týkaly především oblasti investic a životního prostředí. Přímo vaše návrhy tak tvoří 13, 7% volebního programu ČSSD.
Náš program je nyní hotov. V sekci "program" postupně najdete rozložení jednotlivých oblastí a také kandidáty - garanty, kteří za obsah jednotlivých oblastí zodpovídají. Náš program představíme veřejnosti na Diskuzní kavárně 2. září!