„Účast občanů na rozhodování o tom, co se jich ve městě přímo dotýká a viditelně ovlivňuje kvalitu života ve městě, považuji za klíčovou“, říká kandidátka na starostku Uničova, ekonomka Ing. Markéta Zahradníčková.

Jednou z možností, jak významně zasáhnout do této oblasti, je participativní, nebo česky účastnický, rozpočet. Z městského rozpočtu jsou vyčleněny peníze, o jejichž využití rozhodují sami občané daného města. Mohou navrhovat projekty k realizaci, diskutovat o nich a následně prosazovat ty projekty, které mají být z veřejných peněz realizovány. Vedení města se na participativním rozpočtu podílí pouze jako moderátor a prostředník, např. dohlíží na dodržení legislativních pravidel, ale jinak do procesu nezasahuje. Občané tak mohou nejen rozhodovat, ale celý projekt vymyslet a uvést v život.

Tento přístup je poměrně novátorský.

Ano, v České Republice zatím neexistuje město, které by participaci, tedy účast občanů, podporovalo. První vlaštovkou je městská část Praha 7, kde zastupitelé schválili pro rozdělení v roce 2014 milion korun, ale zatím nebyla zveřejněna výzva k podání návrhů na využití participativní části rozpočtu.

Kde jste se tedy inspirovali?

Participativní rozpočty jsou již několik let aplikovány např. v Polsku, nebo na Slovensku. Samozřejmě ne všechny projekty byly 100% úspěšné a naplnily očekávání, protože nebyly od počátku správně nastaveny. My v tomto máme výhodu, že již můžeme čerpat z těchto zkušeností a nemusíme chyby opakovat.

Proč jste se rozhodli prosazovat tuto myšlenku?

Pro ČSSD v Uničově není myšlenka „transparentní a otevřené radnice“ novinkou. V minulých letech jsme prosadili např. zavedení elektronických aukcí pro výběr dodavatelů zakázek. Díky tomuto systému se v období 2011 - 2013 podařilo ušetřit 13 166 000 Kč. Pro srovnání, roční rozpočet města pro rok 2014 činí téměř 181 milionů - jedná se tedy o nezanedbatelnou úsporu.

Pro občany ale stále není snadné zorientovat se v informacích, které se rozpočtu týkají. Důležitou součástí celého procesu je proto také co nejširší zpřístupnění informací o nakládání s veřejnými prostředky a hospodaření města. Plánujeme proto prosadit tzv.: „rozklikávací (otevřený) rozpočet“, obdobně jako Olomoucký kraj, který tento typ rozpočtu zpřístupnil na svých webových stránkách v minulých dnech.

Město nepatří jeho vedení, ale svým občanům, žijeme v Uničově a budeme žít i za čtyři roky, až skončí funkční období letos nově voleného zastupitelstva, proto si myslím, že je nutné vést dialog. Nedivím se, že občané nemají o politiku zájem - vědí, že jedinou možností, jak projevit účast jsou volby a dále už o jejich iniciativu nikdo zájem nemá. Tento přístup je špatný. Volby jsou začátkem, ne koncem občanské účasti. Věřím, že když lidem umožníme se zapojit a oni uvidí, že ta spolupráce funguje, můžeme být městem podle našich představ.

Proč právě Uničov?

Uničov díky ekonomickým podmínkám, rozvinuté infrastruktuře a občanské vybavenosti má v současné době pro rozvoj občanské participace ideální podmínky. Neuvažujeme o participativním rozpočtu proto, že je to moderní, ale z důvodu, že pro města, jakým je Uničov, to je přirozené východisko, chceme-li demokracii v takové formě, v jaké je vlastní podstata myšlenky demokracie 21. století.

Ty konkrétní důvody ale neprozradím, protože bych ráda nejen občany Uničova pozvala v úterý 17. 6. 2014 od 17 hodin do kinosálu MKZ na diskuzi, kde o nich budu společně se svými hosty hovořit. Účastníkům besedu zpříjemní malé občerstvení.