Náš kraj letos poprvé získal 280 milionů korun z Programu financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. "Stát v roce 2001 převáděl na kraj tuto infrastrukturu ve velmi špatném stavu. Prostředky byly mezi jednotlivé kraje rozděleny podle délky silnic daných kategorií. Olomoucký kraj připravuje plány jednotlivých oprav tak, aby se občanů dotkly co nejméně," slibuje náměstek hejtmana pro dopravu, Alois Mačák. Pro občany Uničova bude ale zejména první polovina letošního roku zkouškou trpělivosti.

Úplně uzavřeno je hned několik silnic na hlavních trasách: do Šternberka neprojedou řidiči do 15. července přes Brníčko, Újezd, Mladějovice a Babice, do poloviny června ani přes Strukov, kde se opravuje most. V Žerotíně a Hnojicích se opravuje kanalizace, Hnojice by ale měly zůstat částečně průjezdné. Uničovským řidičům tak několikaměsíční souběžné uzávěry na jedné trase komplikují každodenní cesty do práce a do škol. Objížďka je oficiálně vedená přes Horní Sukolom - Dlouhou Loučku a Paseku, do Šternberka se ale řidiči dostanou i přes Renoty - Pňovice - Štěpánov a Liboš.

Občané Uničova, kteří dojíždí do práce do Šternberka, najedou denně při objížďce opravy komunikace až 16 km navíc, pokud objedou uzavírku přes Štěpánov, 2 kilometry ušetří, cesta je ale méně komfortní. Nárůst dopravy také velmi zatěžuje tři místní části Uničova, Střelice, Renoty a Dětřichov.

Obyvatelé Uničova se do 7. června nedostanou po hlavní trase na Šumperk ani do Šumvaldu či Libiny. Silnici také uzavře rekonstrukce. Objízdná trasa povede přes Troubelice do Šumvaldu, dál do Libiny budou řidiči muset po silnici ve směru na Břevenec. Řidičům, kteří pojedou tam i zpět, se cesta prodlouží o 8 kilometrů, autobusy naberou zpoždění řádově 5 minut.

Při splnění daných podmínek mohou kraje financovat opravy předmětných silnic či mostů až ve výši sta procent. Poskytnuté prostředky musí kraj vyčerpat letos. Jen z vlastního rozpočtu kraje by nebyla realizace všech oprav možná, proto prosíme občany a řidiče o trpělivost.